Sitemap

Velkommen til Holbæk Firmaidræts hjemmeside

Holbæk Firmaidræt tilbyder idræt til firmaer og private.

I fanebladene foroven kan du finde information om de idrætsgrene, vi tilbyder.

Du kan også finde information om bestyrelsen og de enkelte afdelinger.   

           

  


  

Holbæk Firmaidræt

Indkaldelse til generalforsamling

 

Holbæk Firmaidræt afholder generalforsamling tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 17.00 i foreningens lokaler Mellemvang 27, st. tv Dragebakken

 

 

Dagsorden ved generalforsamling

 

1. Konstatering af fremmødte repræsentanter                                      

 

 

2. Valg af dirigent.

§ 8.1   Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af november måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Indkaldelse sker på www.holbaekfirmasport.dk

 

 

3. Bestyrelsens beretning

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

 

 

5. Indkomne forslag

Indkomne forslag(skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)

 

 

6 Godkendelse af kontingent af kontingent

 

 

7. Valg i henhold til vedtægterne § 10 (almindeligt flertal)

Valg i henhold til vedtægterne §10.4.

På ulige år vælges kasserer/økonomiansvarlig og 1-3 bestyrelsesmedlemmer

 

Revisor: Peter Madsen på valg.

 

 

8. Eventuelt

 

Lagt på 20. februar 2019 www.holbaekfirmasport.dk